Světový festival mládeže a studentstva otupuje předsudky a hledá odpovědi

Rozhovor se Ctiradem Musilem, předsedou Národního přípravného výboru 19. světového festivalu mládeže a studentstva, který se uskuteční příští rok v ruské Soči.

V neděli 2. října 2016 byl z iniciativy Komunistického svazu mládeže (KSM) založen Národní přípravný výbor 19. světového festivalu mládeže a studentstva. Co vše výbor chystá?

Národní přípravný výbor chystá především delegaci mladých levicových aktivistů na 19. světový festival mládeže a studentstva. Kromě vlastní přípravy delegátů, jejich materiálního zajištění a přípravy vystoupení na festivalu je povinností Národního přípravného výboru i příprava prezentace festivalového hnutí v České republice. Pro veřejnost se tedy jedná zejména o mediální výstupy a přednáškovou činnost. Mimo to by měl Národní přípravný výbor v kolektivu delegátů vytvořit podmínky pro vznik spolupráce mladých levicových aktivistů po návratu z festivalu. Na festivalu totiž nejde jen o účast, se kterou vše končí, ale naopak by měl účastníky nadchnout do další práce.

Jak se mohou hlásit případní zájemci o účast na festivalu?

Nábor delegátů probíhá několika způsoby. Jednak jsou osloveni lidé, kteří jsou známí svou činností v levicových organizacích a dále jsou osloveny partnerské a myšlenkově blízké organizace KSM k tomu, aby navrhly své kandidáty na delegáty. Přihlásit se mohou i lidé bez vazby na konkrétní organizaci. V tom případě však musí takový kandidát kolektiv Národního přípravného výboru přesvědčit o své upřímné snaze zapojit se do aktivit festivalu směřujících k jeho politickým cílům. 

Festival se uskuteční příští rok v ruské Soči. Co od něj očekáváte?

Přiznám se, že je to trochu zapeklitá otázka vzhledem k tomu, že nevíme, co můžeme očekávat od hostitelské země. Každý festival je svým programem rozdělen tak trochu na dva směry či cíle. Jednak jde o největší světové setkání levicové mládeže a svým způsobem je to největší schůze levicových aktivistů na světě. K tomu slouží řada konferencí, přednášek, menších debatních setkání i bilaterálních jednání. Na druhou stranu se však také od festivalu očekává podpoření hostitelské země v jejím úsilí o odstranění sociální nespravedlnosti a v úsilí o mírová řešení současných problémů. Rusko je plně kapitalistickou zemí a do přípravy festivalu se zapojily i organizace, o jejichž pravicovosti není pochyb.

Nejde jen o problém s „jiným názorem“, ale i o to, že Rusko může zneužít festival k politickým cílům, které festival rozhodně podpořit nechce. Ruský prezident Vladimír Putin dokonce vybízel k odpolitizování festivalu, což je absurdita, když si uvědomíme, že festival je ze své podstaty čistě politickou akcí. Naše delegace očekává od festivalu zejména možnost kontaktu s partnerskými organizacemi, diskuse s nimi a možnost vystoupit na přednáškách se svými sděleními. Kromě toho očekáváme získání informací ze zemí, o kterých naše média informují pokřiveně, nebo vůbec. 

Jaká témata budou festivalem podle vás hýbat?

Oficiálně je festival připravován ke stému výročí Velké říjnové socialistické revoluce, dále bude v rok konání festivalu i sedmdesáté výročí od konání prvního festivalu v Praze a šedesáté výročí od konání prvního festivalu na území Sovětského svazu. To jsou však více než témata spíše symboly festivalu. Jako dominující témata lze na festivalu očekávat dění na Ukrajině a v lidových republikách a dále dění v Sýrii. Těch velkých témat však bude určitě víc. Nepochybně bude řeč o uprchlictví, TTIP, aktivitách NATO atd. Celkově však budou tyto problémy řešeny v kontextu hegemonie západních mocností a jejich dominantního vlivu na tyto problémy. Je otázkou, jak budou uchopena témata hostitelské země, která se potýká s problémy výrazné sociální nerovnosti, zvůle oligarchů a nárůstem mocenských tendencí vyčítaných jinak USA a západní Evropě. Po pravdě řečeno právě na otázku sociální spravedlnosti v Rusku jsem zvláště zvědav, protože některé domácí organizace si prezentaci těchto problémů nenechají ujít. 

Bude na pořadu dne tedy i současná situace na Ukrajině, kde stále řinčí zbraně?

To nepochybně. Téma ukrajinské krize bude zcela určitě na festivalu probíráno jako jedno z hlavních a z Ukrajiny očekáváme silné zastoupení různých organizací. Účast mládeže předběžně přislíbili i státní představitelé obou lidových republik, což je velká šance pro získání necenzurovaných informací, kontaktů a nových možností spolupráce. 

Mohl by festival přinést odpověď na otázku, jak zachovat světový mír, jak ukončit války?

O takovou odpověď se snaží festivalové hnutí již od svého vzniku před sedmdesáti lety. Obávám se však, že najít takovou odpověď není jednoduché. Festivalové hnutí se nese v duchu internacionalismu, který znamená vzájemné spojení sil, ale zároveň respekt ke každému jednotlivému subjektu. Přenos této myšlenky z festivalového hnutí na celosvětový běh dějin je úkol hodný génia. Je třeba vzkázat do celého světa, že pokud není ukončení válek lidstva zcela vyloučeno, pak je třeba usilovat o ukončení válek a nastolení trvalého míru neúnavně, stále a ve všech zemích světa bez ohledu na to, zda jsou to země ničené válkou, nebo země, které tu válku způsobily a těží z ní.

Jaká témata chce v rámci festivalu otevřít česká delegace?

Otázka volby témat bude pravděpodobně nastolena na první schůzce s delegáty festivalu –v neděli 4. prosince v Brně. Již nyní však lze odhadnout spektrum témat, mezi kterými nebude chybět problematika vazalství zemí střední Evropy k západoevropským mocnostem, sociální problémy České republiky, zapojení naší země do mašinérií NATO, ale i pokusy o české verze barevných revolucí, jak jsme zažili již několikrát v posledních letech. Určitě bude řeč i o vztahu České republiky k otázce lidových republik na Donbase, což bude podtrženo účastí členů Společnosti přátel lidových republik včetně jejího předsedy a místopředsedy.

Zavzpomínejte prosím na to, co se českým delegacím podařilo v rámci předchozích festivalů?

To je skoro otázka na historika a nikoliv předsedu Národního přípravného výboru. Lépe by na tuto otázku asi odpověděl historik František Kovanda, který mapuje historii mládežnického komunistického hnutí v naší zemi. Pokud bych však měl odpovědět aspoň za ty poslední festivaly, pak je třeba vyzvednout zisk mezinárodních kontaktů. V době zákazu činnosti Komunistického svazu mládeže to byly právě zahraniční partnerské organizace, kdo se za KSM postavil. Řada českých ambasád po světě čelila ostudě při demonstracích proti zákazu KSM. Daří se mám také díky festivalu získávat informace ze zemí, jejichž informační zdroje česká média silně cenzurují a zkreslují.

Dochází na festivalech ke sbližování mladých lidí napříč zeměmi a kontinenty? Jaké kontakty jste díky minulým ročníkům navázali?

Samozřejmě, že ke sbližování mladých lidí napříč zeměmi a kontinenty dochází. To je jeden z hlavních prostředků festivalu, jak dosáhnout svých cílů. Na festivalu bychom naše kontakty mohli rozdělit do tří skupin. Jednak jsou to kontakty na blízké organizace, se kterými jsme v úzké spolupráci, dále jsou to kontakty na velké organizace, jejichž vliv je mezinárodně významný, a pak se jedná o kontakt s delegacemi z pro nás exotických zemí, což nám přináší jinak nezískatelné informace.

Minulý festival se konal v roce 2013 – v Ekvádoru. Delegáty svým projevem přivítal prezident Ekvádoru Rafael Correa, festivalu se zúčastnilo 8000 delegátů z 88 zemí. Myslíte, že festivalu v Soči se zúčastní ruský prezident, nebo alespoň někdo jím pověřený?

Účast Ruského prezidenta Vladimíra Putina na festivalu je velmi pravděpodobná. Projev prezidenta hostitelské země je tradicí a ignorace festivalu hlavou státu by byla udivující. Na kolik máme zprávy od ruských soudruhů, je osobní angažmá Vladimíra Putina na přípravě festivalu docela silné. Jeho projev na festivalu lze očekávat jako samozřejmost. Velmi intenzivně se festivalem zabývá vedoucí federální agentury pro práci s mládeží, někdy nesprávně nazývaný jako ministr pro mládež Sergej Pospělov, kterého pravidelně vidíváme na všech významných přípravných jednáních. 

V čem vidíte největší přínos předešlých ročníků festivalu a festivalu jako takového?

Je to hlavně zkušenost mladých levicových aktivistů s mezinárodním prostředím. Otupují se předsudky dovezené z domova, tak pečlivě tvořené naším školstvím a sdělovacími prostředky. Každý si zde vytváří mezinárodní náhled na politickou dějinnost. Mladý člověk se zde má možnost dostat se k informacím, které jinak nezíská. Pozná jiné kultury a získá i osobní vazby na aktivisty v jiných zemích. Je to veliká škola. Dává to morální sílu do dalšího politického boje.

Andrea Cerqueirová, Levá perspektiva

Založen Národní přípravný výbor 19. světového festivalu mládeže a studentstva

V neděli 2. října 2016 byl z iniciativy Komunistického svazu mládeže založen Národní přípravný výbor 19. světového festivalu mládeže a studentstva. První zasedání Národního přípravného výboru se konalo v Praze-Žižkov. Stalo se tak na základě výzvy 1. mezinárodní přípravné schůze tohoto festivalu, která se pod patronací Světové federace demokratické mládeže uskutečnila nedávno ve venezuelském Caracasu.

19. světový festival mládeže a studentstva, který se uskuteční v říjnu příštího roku v ruském černomořském městě Soči, bude významným antiimperialistickým setkáním tisíců mladých lidí z celého světa s bohatým programem politických, kulturních i sportovních aktivit. Festival bude mimo jiné věnován 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, 70. výročí uskutečnění prvního světového festivalu mládeže v Praze či 50. výročí zavraždění slavného latinoamerického revolucionáře Ernesta Che Guevary.

Pokud máte zájem o informace ohledně příprav české delegace na Světový festival mládeže a studentstva, neváhejte kontaktovat Komunistický svaz mládeže skrz e-mailovou adresu ksm@ksm.cz

Výzva světové mládeži k účasti na 19. světovém festivalu mládeže a studentstva

Mládež tohoto světa, jak svědčí historie sociálních a revolučních bojů, byla vždy nepostradatelnou složkou v boji za sociální spravedlnost a společenský pokrok. Právě v tomto světě, ve kterém se imperialismus sám prohlašuje za jediný možný systém, je nezbytný jednotný antiimperialistický boj pracujících a mládeže. Boje za práva mladých i společné boje národů za mír, solidaritu a sociální spravedlnost jsou hlavními frontami, na kterých mládež bojuje k porážce imperialismu. Devatenáctý světový festival mládeže a studentstva (SFMS), který se bude konat v Rusku mezi 14. 10. 2017 a 22. 10. 2017, budiž místem sjednocení a společného pozvednutí mladých lidí z celého světa.

Podle našich aktivit od 18. světového festivalu mládeže a studentstva se naše hodnocení a výzvy k protiimperialistickému boji ukazují ještě oprávněnější. Za posledních několik let pokračovala a ještě se prohloubila mezinárodní kapitalistická krize, jejíž tíhu opět nesou na svých ramenech pracující a mládež. Imperialismus, systém vlády monopolů, tu nelítostně útočí a vykonává protiútoky, stále víc odkrývá svou pravou, brutální a barbarskou tvář. Rozpoutává války, okupace a další mezinárodní bezpráví, nehledě na nespočet mrtvých a utečenců. Porušuje lidská práva, vyhrožuje, vydírá lid, se stále novými strategiemi, aby získal kontrolu a manipuloval mládež. Kapitalistická krize vede imperialistické spolky k vystupňování agresivity za účelem nadvlády nad světovými trhy. Jsou vytvářeny třídní překážky v každém aspektu života, ty jsou stále iracionálnější a neudržitelnější. Mládež čím dál tím častěji zažívá útoky na svá práva na vzdělání, práci, kulturu, sport, bydlení a zdravotnictví.

Světový festival mládeže a studentstva je hnutím zrozeným po velkém vítězství lidu nad nacismem a fašismem, a tedy i nyní mládež skrze 19. SFMS pozvedne svůj hlas proti fašismu. Jsme svědky silného globálního nárůstu fašismu, neonacismu, fundamentalismu a šovinismu, který ohrožuje suverenitu a integritu mnoha zemí. Jak fašismus, tak fundamentalismus byly vždy mocnými nástroji imperialismu a vládnoucích tříd k rozrušování jednoty lidu, jejichž cílem je omezení práv, vykořisťování a útlaku.

Mezinárodní odboj, protiimperialistický boj a solidarita mládeže a studentů jsou plamenem, který osvětluje a vede naše hnutí již od roku 1947, kdy mládež světa spojila svůj hlas proti imperialismu, fašismu, kolonialismu, válce, okupaci, diskriminaci, a požadovala trvalý mír, svobodu, suverenitu, nezávislost, solidaritu, rovnost a sociální spravedlnost.

Na základě zmíněných důvodů vyzýváme každou mladou ženu a každého mladého muže, aby se připojil k našemu boji na 19. světovém festivalu mládeže a studentstva. Vyzýváme mládež, aby:
  • se připojila k našemu boji za svržení imperialismu, neboť naše štěstí a prosperita nemohou být nalezeny v systému, který plodí chudobu, vykořisťování a nezaměstnanost, který ničí životní prostředí a který vytváří diskriminaci podle rasy a pohlaví.
  • se připojila k našemu boji za právo na práci a důstojnost ve výkonu této práce, za naplnění soudobých potřeb, za přístup k bezplatnému veřejnému vzdělání jako všeobecné právo a povinnost státu, a proti privatizacím, poplatkům za vzdělání a třídním bariérám.
  • bojovala proti intervencím imperialistických zemí a jejích aliancí, jako je NATO či EU a jejich věrných nástrojů, světových finančních asociací, které jednají vždy ve prospěch kapitálu, a tedy proti lidu.
  • vyjádřila solidaritu s lidmi trpícími pod agresivní imperialistickou agendou a její vojenskou ofenzívou, s utečenci, kteří jsou oběťmi imperialistických válek a s lidmi bojujícími za svou svobodu proti okupantům.
  • podpořila demokratická práva národů na volbu svojí vlastní cesty rozvoje proti imperialistickým silám a jejich hrozbám.
  • se účastnila tohoto mezinárodního festivalu, který nabídne prostor pro výměnu nápadů, myšlenek a názorů, mnohonárodní kulturní aktivity, a který skrze sport hlásá myšlenky spolupráce, přátelství a solidarity.

Dnes, více než kdy jindy, je nezbytné, aby mládež stála bok po boku s pracující třídou, studentským hnutím a lidovými vrstvami obecně jako posila společné fronty proti imperialismu. Aby podporovala boj za vybudování nového světa, světa míru, rovnosti, solidarity, přátelství a sociální spravedlnosti, kde bohatství vzniklé prací lidu bude využito pro potřeby lidu, kde veškerý vědecký pokrok bude výlučně využit ku prospěchu a zdraví lidstva.

Po úspěšném 18. festivalu mládeže a studentstva v Ekvádoru se festivalové hnutí vrací do oblasti Evropy, konkrétně do jedné ze zemí, které byly součástí Sovětského svazu, do země, která za velkého sebeobětování výrazně přispěla k porážce hrozby nacismu a fašismu v druhé světové válce. Bez ohledu na antikomunistickou propagandu, jež se snaží přirovnat komunismus k nacismu a přepsat historii, jsou desítky milionů mrtvých svědky rozhodující role Sovětského svazu při vítězství nad nacismem. Tudíž bude světová mládež spolu s Ruskem a jejím lidem slavit 100 let od Velké říjnové socialistické revoluce, která je pro její charakter a cíle důležitým milníkem ve vývoji antifašistického, antikolonialistického a antiimperialistického hnutí po celém světě.

Ve stejném roce také oslavujeme sedmdesáté výročí vzniku festivalového hnutí, které má svůj počátek v Praze v roce 1947, přinášející od té doby až do dnešních dnů a do budoucnosti hodnoty jednoty a antiimperialistické solidarity, které jsou charakteristické pro festivalové hnutí. Jeden z nejslavnějších festivalů byl uspořádán v Moskvě, v SSSR, v roce 1957, a tedy v roce 2017 uplyne 60 let. Jedna se o festival, která je stále v paměti mládeže Ruska i celého světa, což inspiruje 19. festival v Rusku.

Dále, v souladu s tradicí posledních dvou SFMS, kdy festival byl věnován důležitým osobnostem, věnujeme 19. ročník SFMS Ernestovi Che Guevarovi. V roce 2017 tomu bude 50 let od jeho zavraždění. Dále festival věnujeme Mohamadovi Abdelazizovi, který zasvětil svůj život bojům proti kolonialismu a za svobodu Západní Sahary.

19. ročník SFMS se uskuteční v regionu, kde mládež musí opakovaně čelit imperialistické agresi, útočící na její práva: nárůst fašistických sil v mnoha zemích, politika jak Evropské unie, tak národních vlád potlačující práva pracujících, lidu i mládeže a propagující militarismus. V této době, kdy se imperialismus snaží mezi mládež rozšířit ty nejreakčnější hodnoty, Světový festival mládeže a studentstva opět ukáže, že 30 let po posledním festivalu v Evropě mládež stále prosazuje mír, solidaritu a přátelství, že stále udržuje oheň protiimperialistického boje!

Podporováni mládeží a lidem Ruska, přijati protiimperialistickou mládeží celého světa, spojme své úsilí a bojujme společně proti imperialismu na 19. světovém festivalu mládeže a studentstva.

Překlad: Komunistický svaz mládeže