2. světový festival mládeže a studentstva v roce 1949 v Budapešti

Zúčastnilo se jej 10400 delegátů z 82 zemí. Hlavní heslo bylo: Mladí, sjednoťme se, kupředu za trvalý mír, demokracii, sebeurčení národů a lepší budoucnost pro lid!