7. světový festival mládeže a studentstva v roce 1959 ve Vídni

Po Světových festivalech mládeže a studentstva v Praze, Budapešti, Berlíně, Bukurešti, Varšavě a Moskvě se konalo sedmé setkání pokrokové mládeže světa poprvé v hlavním městě kapitalistické země – ve Vídni /26. 7. – 4. 8. 1959/. Přes značné potíže, které z toho pramenily, byl festival úspěšný. V jeho průběhu se konal tzv. Antifestival, na které ale byly pouze otevřeny desítky informačních středisek, která šířila letáky, knihy a plakáty, takže narušit samotný průběh festivalu se nepodařilo. Byla uskutečněna slavnost solidarity s koloniální mládeží, desítky besed, seminářů, 13 setkání mladých podle povahy jejich povolání. V rámci kulturního programu probíhala mezinárodní umělecká soutěž v klasickém zpěvu, ve hře na hudební nástroje, soutěže pěveckých sborů i klasického tance. Festival vrcholil mírovou manifestací na vídeňském náměstí Hrdinů a slavnostním koncertem v Prátru. Do Vídně přijeli mladí lidé ze 112 zemí v počtu 18000. Zastupovali více jak 1200 různých mládežnických organizací. Z Československa se zúčastnilo něco přes 1000 delegátů.